2012. december 21. Világ vége!
Vagy még sem?
 
Manapság nagy port kavar a maja naptár vége, az állítólagos világ vége. Erről szól ez a cikkem.
 
Azt mindannyian tudjuk, hogy a maják páratlan civilizációt alkottak az új világ kontinensén. A régészeti ásatások és kutatások megállapították, hogy tudásuk meglepően nagy volt, ahhoz képest, hogy csak vad embereknek tekintették őket. Ismerték a matematikát, a csillagászatot, tehetséges mérnökök voltak. Ám minden véget ért, amikor Amerikát, ezt az érintetlen kontinenst fel nem fedezték, és ki nem kiáltották új világnak, vagy inkább kisajátították. Nem kellett sok idő, és a majákat eltörölték a föld színéről. A tisztogatást tudományuk és feljegyzéseik is megsínylették. De néhány dolog fent maradt és a mai ember van olyan makacs, hogy addig keresse a választ, amíg rá nem talál. Ez a két dolog a mi szerencsénk.
 
 
Nos ennyi volt az én kis bevezetőm, vagy inkább saját véleményem. Most egy kicsit jobban is megismertetnélek benneteket a maja civilizációval.
 
Ezek az őslakosok Közép – Amerikában, a mai Yucatán – félszigeten éltek nagyon – nagyon sokáig. Ugyanis az egykori maja települések ásatásain kiderült, hogy ennek a népnek a gyökerei bőven az időszámítás előttre nyúlnak vissza. Ezt igazolja a híres maja naptár, ami i. e. 3114. augusztus 11 – ével kezdődik. Ezt némiképp a tudomány is alátámasztja. A bevált radiokarbonos vizsgálatok szerint a belizei Cuello térségben fellelhető első maják nyomai i. e. 2600 – ból származnak. Öhm… Nem tudom, hogy a tudósok hogy vannak vele, de nekem ez a bő 500 év azért elég nagy űr. Végülis a kutatások még mindig zajlanak, és folyamatosan tudnak meg újabb és újabb dolgokat ezekről az őslakosokról.
 
A tudományon kívül a művészetben is jeleskedtek, hiszen elég csak megcsodálni a hatalmas piramisokat és a falakra festett történeteket és jóslatokat, amikért a mai régészek rendkívül hálásak. A tudomány és a művészeten kívül, még rendkívül fejlett írástudással is rendelkeztek. Voltaképpen ez emelte őket magas pozíciójukba. A maják legfejlettebb korszaka i. sz. 250 és 900 közé tehető. Ekkor ugyanis a központi városok erős városállamokká alakultak. Bizony ám! Csak hogy egymással versengtek. A hirtelen jó lét a lakosság növekedésével járt együtt. Ezzel nem lett volna semmi baj, hiszen ők nem olyanok voltak, mint a mai emberek. Ám semmi sem tart örökké. Kutatások megállapították, hogy 800 és 950 között a csapadék mennyisége drasztikusan lecsökkent, amit a lakosok alaposan megsínylettek. Az addig fenséges civilizáció ekkor hanyatlásnak indult, ami a bukásával ért véget. Bár a ranglista éléről lekerültek, azért még nem haltak ki! Csak megfogyatkoztak. Éppen ezért visszatértek az eredeti maja területekre, ami északon volt. Tudományuk és rajongásuk a matematika iránt egy cseppet sem csökkent. Szépen élték a saját kis életüket, harmóniában a természettel. De nem egymással. A viszályok a falvak között folyamatosak voltak, amik csak gyengítették a civilizációt. Végül, mint azt mindannyian nagyon jól tudjuk, 1541 – re a spanyolok majdnem az egész Yucatán – félszigetet elfoglalták, és nem kegyelmeztek a bennszülötteknek. Bár azért páran megmenekültek, hiszen leszármazottaik még ma is élnek.
 
Érdekesség képen térjük ki egy kicsit az írásukra. A legrégebbi leletek falba vésett hieroglifák, amik közül bár sok sérült, így is a régészeknek rendkívül nagy kincs, mert sok információt kaphatnak belőlük. Az idő megsínylette őket, de mégis ezek vannak még a legjobb állapotban. Ugyanis a maják az 5. századtól már papírt is előállítottak, még hozzá fügepálmakéregből. Ezt huunnak nevezték. Erre jegyezték fel ismereteiket és történeteiket. A több huunból összeállított kötetet a maják kódexének nevezik. Nem tudni mennyit készítettek belőlük, de nyilván jó sokat. Ám fájdalom, a 16. században a spanyol keresztény hódítók úgy gondolták, hogy a majákat mindenképpen az „igaz hitre” kell téríteniük, és ennek útjában álltak a kódexek. Így a legtöbbet tűzre vetették. Csupán három példány élte túl: az ún. madridi (Codex Tro – Cortesianus), a drezdai (Codex Dresdensis) és a párizsi (Codex Peresianus). Bár a hetvenes években találtak egy 11 oldalas kódex töredéket, a hitelességében sok kutató kételkedik. Ez a Grolier Fragment vagy Grolier Codex. A vizsgálatok ellenére, még most sem tudják megállapítani, hogy eredeti vagy hamisítvány. Ma a mexikóvárosi Museo Nacional de Antropología múzeumban őrzik. Senki sem láthatja élőben, csupán fotókon.
 
 
 
Azért akartam mindenképpen megemlíteni a kódexeket, mivel ebből a három fennmaradt hiteles példányból jöttek rá a kutatók a híres maja naptár működési elvére. És ez lenne cikkem fő témája, hiszen mostanság, 2012 végén mindenkit érdekel, vagy éppen feszéjez az a feltevés, hogy december 21. – n a világ, vagy legalábbis az emberiség megsemmisül. A híres naptárat igaz a maják dolgozták ki, de az alapjait más közép – amerikai őslakosok fejlesztették ki korábban. Állítólag ezek a zapoték és az olmék civilizációk voltak. Szóval, akkor nézzük azt a naptárat! Minden prekolumbián naptárban 1 év 260 napból, és tizenhárom 20 napos hónapból áll. Ezt hívják tzolkin (szent kör) naptára. Az év hosszát a 20 – as és a 13 – as számok kombinációjából, vagy éppen a terhesség hosszából állapították meg. A majáknak ez volt a napok számításának szent formája. Ez a leggyakrabban használt módszer, mivel meghatározza a különböző műveletek ritmusát. A naptár másik része, a világi forma a tizennyolc 20 napos hónapból álló szoláris évet jelenti. Ezt haabnak nevezik, ami összesen 365 napos, mert egy hónaphoz 5 szökőnapot adtak hozzá. A tzolkin és a haab 18 980 naponként, 52 éves ciklusokban kapcsolódnak össze. Ekkor a két év kezdete azonos napra esik, és ez az úgynevezett naptárkör.
 
 
 
A maják imádták a matematikát, mint azt már említettem. A történelmi események rögzítésére több, más módszert is használtak, persze számokkal. A legismertebb a Nagy kör vagy hosszú számlálás”. Érdekessége, hogy a naptár nulla pontjától indul, ami azért meglepő, mert egy naptár sem kezdődik nullával, és hogy a maják egyáltalán ismerték. A napok számításához 20 – as számrendszert használtak, tehát 20 – as ciklusok vannak benne. Az a logikája, hogy minden egyes ciklus, az előző hússzorosa. Nehezíti a dolgot, hogy ez a számítási eljárás az ún. „kezdeti sorozat”, ami sem tzolkin és sem a haab számítással nem egyezik. Viszont az, ami sokakban pánikot kelt, hogy a naptár egyik nagy ciklusa a baktun, amiből 13 van, átszámítva 5125 évet tesz ki, és hamarosan lejár. Sokan úgy gondolják, hogy ezzel itt a világ vége. Találtam egy kis táblázatot, amiben le van írva a maja naptár egységei, amik a 20 – as számrendszerre épültek.
 
 
Íme:
 
Kin = nap
Vinál = 20 kin
Tun = 18 vinál = 360 kin ~ 1 év
Katun = 20 tun = 7200 kin ~ 20 év
Baktun = 20 katun = 144 000 kin ~ 394 év
Piktun = 20 baktun ~ 7 885 év
Kalabtun = 20 piktun ~ 157 704 év
Kincsiltun = 20 kalabtun ~ 3 154 071 év
Analtun = 20 kincsiltun ~ 63 081 429 év
 
Bár ez a táblázat némiképp egyszerűnek tűnik, nem szabad rábíznunk az életünket, vagy akár a világ végét. Ugyanis nem egyszerű összeegyeztetni a mi keresztény Gergely – naptárunkkal. Ehhez olyan események kellenének, amik mindkét naptárban fel vannak tűntetve, így lehetne egy támpont, amiből ki indulhatnak a tudósok. Ilyen például a maják és a spanyol hódítok érintkezése, amik elég rövid ideig tartottak, így nem sokat segítenek. Vagy ott vannak még a rendszeres csillagászati jelenségek, mint például a nap – és holdfogyatkozások. Ám ezek sem jók, mivel túl rövid időnként ismétlődnek. De a tudósok nem adják fel. Még most is szorgosan vizsgálgatják a három kódexet és mindenféle matematikai számításokkal próbálják összekapcsolni a két naptárat. Egyébként ezt a módszert korrelációs függvény értéknek nevezik. Az egyik ilyen szerint, amit Goodman, Martínez és Thompson nevű emberkék hoztak létre – és utánuk GTM-nek nevezték el – a 13 baktun végének dátuma 2012. 12. 21. Ám ezt mindenki gondolja így. Mint például a nemzetközileg elismert Vladimír és Bohumil Böhm fivérek sem. Az ők számításuk szerint a 13 baktun 2116. 12. 14. – n ér véget. Ha csak a számokra hagyatkozunk, akkor még a 22. században sem kell félnünk, hiszen a naptár még mindig egy nagy rejtély, és még senkinek sem sikerült 100 % - ig biztosan összekapcsolnia a mi naptárunkkal. Így nem érdemes rá hagyatkoznunk. Ám vannak ennél sokkal egyszerűbb érvek is, hogy miért ne várjuk a világ végét. A legfontosabb, hogy a maják egészen másként gondolkodtak, mint mi, és egyáltalán nem a világ végét várták. Sőt, egyik ősi civilizáció sem. Mindjárt meg is magyarázom. Ezek a népek szó szerint az ismétlődő természeti jelenségektől függtek. Az évszakoktól, a termés elvetésétől és aratásától, a szertartásaik is legtöbbször természeti eseményhez kapcsolódott, mint például a holdfogyatkozás. Szóval számukra az élet egy nagy körforgás volt, vagy egyszerűbben egy kör, aminek nincsen vége. Nincsen vége, mivel folyamatosan, ciklikusan megújul. Ezek a ciklusok pedig egymásba illeszkednek, egymás folytatásai. Ha a baktun le is jár, utána jön a piktun, majd a kalabtun, és így tovább. És szerintem az analtunnal sem lenne vége a naptárnak, ha a maják folytatni tudták volna.
 
 
 
 
SZÓVAL AZ A FELTEVÉS, HOGY A MAJA NAPTÁR 2012 12. 21 – EI VÉGÉVEL A VILÁGNAK IS VÉGE LESZ, ÉS HOGY A MAJÁK EZT JÓSOLTÁK, TELJESEN LÉGBŐL KAPOTT, AMIT EGYETLEN EMBERNEK KÖSZÖNHETÜNK.
 
 
 
A következő bekezdésben olyan embereket, ill. világvége jóslatokkal szeretnélek titeket megismertetni, amik halálra ijesztették az embereket, de végül nem történtek meg. Köztük lesz az a illető is, akinek a legújabb teóriát köszönhetjük.
 
Nem csak manapság vannak világvégét jósoló próféták. Sokkalta régebb óta ijesztgetik ezekkel a népeket akár papok, akár tudósok, akár filozófusok, mint azt a legtöbben hinnék. Én egy könyvek használok fel forrásként, abból ismertetnélek benneteket. Menjünk szépen időrendi sorrendben, és mindjárt kezdjük a Bibliában! Íme:
 
Krisztus után: Nos, a Biblia Újszövetség része szerint, a végítéletnek még az utolsó apostol halála előtt be kellett volna következnie. Máté evangéliuma így szól:
 
Mt 16.27
„Eljön ugyanis az Emberfia Atyja dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek a tettei szerint.
Mt 16.28
                        „Bizony mondom nektek: az itt állók közül némelyek nem halnak meg, amíg nem látják az Emberfiát, amint eljön országában.”
Mivel az összes apostol már rég elhunyt, és még áll a világ, joggal mondhatom ki, hogy ez a prófécia kamu volt. Lássuk hát a következőt.
992: 960 – ban egy tudós, Thüringiai Bernát keltett nagy pánikot Európában, mikor bejelentette, hogy a világ 23 év múlva megsemmisül. Szerencséjére ő már nem érte meg azt a dátumot.
 
 
 
999. december 31: Állítólag a bibliai apokrifek tartalmazták azt, hogy az Utolsó Ítélet, Jézus Krisztus születése után 1000 évvel fog bekövetkezni. Állítások szerint az utolsó évben a keresztények nem művelték meg a földjeiket, mivel úgy sem lesz szükség terményre. A mai történészek viszont azt gyanítják, hogy Voltaire és Gibbon híresztelték el ezt a jóslatot, hogy ezzel bemutathassák a keresztények hiszékenységét az egyház iránt.
 
1033: Miután 1000 – ben nem jött el az Ítélet Napja, egyesek azzal a magyarázattal álltak elő, hogy Jézus Krisztus halálától kell számolni, és nem a születésétől. Persze ez sem jött be.
 
1186. szeptember: 1179 – ben Juan de Toledo asztrológus kijelentette, hogy amikor az összes bolygó a Mérleg csillagképben fog tartózkodni, vége a világnak. Nos, ha ebbe a Napot is beleszámítjuk, akkor greenwichi idő szerint 1186. szeptember 23 – n 16:15 – kor, vagy az új naptár szerint október 3 – n 16:15 – kor kellett volna ennek bekövetkeznie. Az emberek annyira megijedtek, hogy például a bizánci császár befalaztatta palotája összes ablakát, és az angliai Canterbury érseke pedig vezeklési napot hirdetett. Az együttállást mindenki túlélte.
 
1524. február 1.: Nekem ez tetszett a legjobban, ha az emberi hiszékenységet és ostobaságot nézzük. 1523 – ban egy brit asztrológusok óriási árvizet jósoltak, ami Londonban fog kezdődni. Ennek hatására több mint 20 000 ember elmenekült az otthonából, a Saint Bartholomew főapátja, pedig erődöt építtetett magának, amiben 2 hónapra elegendő élelmet és ivóvizet halmozott fel. Mikor eljött a dátum, még csak egy zápor felhő sem volt a láthatáron. Az asztrológusok, hogy megússzák a dolgot, gyorsan bejelentették, hogy tévedtek, és az özönvíz 100 év múlva lesz. Mikor a második dátum is eljött, nem hogy árvíz, hanem aszály gyötörte az embereket. Az asztrológusoknak viszont már nem kellett aggódniuk a tévedésükért.
 
 
1532: Frederick Nausea bécsi püspök bejelentette, hogy katasztrófa közeleg. Ugyanis furcsa jelenségekről kapott hírt. Egy üstökös mellett több véres keresztet láttak az égbolton, fekete kenyerek potyogtak az égből, illetve három Napot és egy lángokban álló kastélyt is láttak az égen. Mikor azonban egy 8 éves római kislány története a fülébe jutott, miszerint a melleiből meleg vízsugár lövellt ki, végképp meggyőződött, hogy közeleg a világ vége. A furcsa és bizarr jelenségekkel ellentétben (ha igazak voltak egyáltalán) több mint 4 és fél évszázaddal később mindenki él és virul.
 
1533: Melchior Hoffman anabaptista bejelentette Strasbourgban (amit új Jeruzsálemnek választott ki), hogy 1533 – ban a világot lángok fogják felemészteni. Úgy gondolta, hogy az új Jeruzsálemben pontosan 144 000 ember fogja túlélni, míg az Enoch és Elias nevű két szörny szájából kilövellő lángok a világ többi részét elpusztítják. A gazdag hívők, akik úgy gondolták, hogy a megmenekülők között lesznek, megsemmisítették könyveléseiket, adósaik tartozását elengedték, vagyonukat pedig szétosztották a szegények között. A megjövendölt napon egy Matthys nevű új apostol lépett a nagy közönség elé, és bejelentette, hogy a dátum egy icipicit elcsúszott. Ezek után 1534 – ben több mint 100 új hívőt kereszteltek meg Amszterdamban.
 
 
1537 (valamint az 1544., 1801. és 1814. években): Az asztrológus Pierre Turrel jóslatait halála után nyilvánosságra hozták a francia Dijonban. Jegyzeteiben a világ végéről szóló adatok egy 277 éves időtartamot fednek le. Ám mind téves volt.
 
1572: Britanniában a teljes napfogyatkozás és néhány látványosan fényes csillag (nem tudom, itt mire gondolt) keltett hatalmas pánikot, ám ezen kívül semmi sem történt.
 
1584: Cyprian Leowitz asztrológus (akinek műveit IV. Pál pápa a tiltott művek indexébe tetette), 1584 – re jósolt világ végét.
 
1648: Az új jelentkező a szmirnai Sabbati Zevi rabbi. Miután alaposan áttanulmányozta a kabbalát, úgy vélte ő a várva várt Messiás, és eljövetele 1648 – ban fog megtörténni látványos csodák kíséretében. A csodák elmaradása ellenére, 1665 – ben a rabbinak népes követő tábora lett, és eljövetelének dátumát kitolta 1666 – ra. Szmirna polgárai abba hagyták a munkát, és felkészültek, hogy visszatérhessenek Jeruzsálembe, mivel a csodák állítólag megtörténtek (aha, persze). Ám a történet nagy fordulatot vett. Míg a rabbi követői Hollandiában, Németországban és Magyarországon már csomagoltak, hogy elkerüljék az Armageddont, viszont a szultán szervezkedés vádjával elfogta és Konstantinápolyban börtönbe vetette. Nem tudtam megállni röhögés nélkül azt, ami ez után következett, de pár perc után már sajnáltam a szegény követőket. Ugyanis a szultán áttérítette a rabbit az iszlám hitre, így a mozgalomnak vége lett. Szerintem ez az egyik legnagyobb pofára esés a történelemben, amit valaha hallottam.
 
1654: Egy elzászi orvos, Helisaeus Röslin 1578 – ban az efemeridák és az 1572 – es fényes nóva megfigyelésével arra következtetett, hogy 76 év múlva (1654 – ben) lángba borulva elpusztul a világ. Bár nem élte meg a dátumot, az meglehetősen baljóslatú maradt, mivel augusztus 12. – re napfogyatkozást jósoltak. Ennek ellenére 10. – n volt az esemény, de még akkor rettegtek. Sokan tértek át az igaz hitre, az orvosok azt javasolták a betegeiknek, hogy maradjanak otthon, a templomok pedig dugig voltak.
 
1665: Londonban, mikor a nagy pestis járvány szedte az áldozatait, a kvéker Solomon Eccles ijesztgetni kezdte a polgárokat, hogy ez csupán csak a Vég kezdete. Amikor viszont a járvány terjedése csökkenni kezdett, letartóztatták és lecsukták. Viszont ez nem jelentett neki semmit. Megszökött és a Nyugat – indiai szigeteken kötött ki.
 
1704: Nicolas de Cusa (Nicolaus Cusanus) bíboros a Vatikán engedélye nélkül jelentette be, hogy a Végítélet 1704 – ben fog eljönni. Csak így simán. Szerintem még oka sem volt rá, csak ijesztgetni akarta a jó népet.
 
 
1719. május 19.: Jakob Bernoulli matematikus, 1680 – ban megjósolta, hogy egy üstökös vissza fog térni, ami nagy hatással lesz a földre. Természetesen ez a földrengető találkozás elmaradt.
 
1736. október 13.: A főszereplő ismét London, és megint árvíz fenyegeti. Ezúttal önjelölt prófétánk William Whiston. Az emberek most sem lettek okosabbak. A Temze folyót ellepték a mindenre felkészült, ijedt emberek csónakjai. Csak hogy azon a napon megint egy csepp eső sem esett.
 
1757: Emanuel Swedenborg, aki misztikus, teológus és spiritiszta, valószínűleg feltűnési viszketegségben szenvedett, mivel mindent elkövetett, hogy a figyelem középpontjába kerülhessen. Egy alkalommal bizonyára sikerült is, amikor a gyakori angyalokkal folytatott beszélgetés egyike során azt az információt kapta, hogy a világ 1757 – ben el fog pusztulni. Nos, az angyalok tévedtek.
 
1761. április 5.: William Bell katonatiszt és vallási fanatikus érdekes dolgot fedezett fel. 1761 – ben a február 8 – ai és a március 8 – ai földrengés között 28 nap telt el, számára értelemszerűen 28 nappal később, április 5 – én elpusztul a világ. Még a történelem is feljegyezte, ami ez után történt. Április 6 – án a csalódott tömeg elmegyógyintézetbe záratta.
 
1774: Joanna Southcott angol szektavezető azt állította, hogy terhes az új Messiással (ami egyenlő a világ végével), akit Shiloh – nak nevezett. A feljegyzések szerint valószínűleg nem is volt terhes, és a vég sem jött el. Egy állítólag titkos jegyzeteket tartalmazó dobozt hagyott hátra, amit rendelkezése szerint csak is halála után és 24 püspök jelenlétében nyithatnak ki. Ám erre nem került sor, valószínűleg azért, mert többeket nem érdekelt a dolog. A doboznak pedig nyoma veszett.
 
1820. október 14.: A fenti szekta vezetője John Turner próféta volt az angliai Bradfordban. Joanna Southcott után Turner 1820 – ra, majd John Wroe 1997 – re jósolt.
 
1843. április 3. (valamint 1843. július 7., 1844. március 21. és október 22.): William Miller, a Millerita Egyház alapítója 15 éven át tanulmányozta a Szentírást. Arra jutott, hogy valamikor 1843 – ban jön el a világ vége. Ezt a felfedezését 1831 – ben jelentette be, és „éjszakai sikoltásnak” nevezte el. Az 1833 – ban bekövetkezett látványos meteorzápor megerősítette a követők hitét a jóslatban. Mivel a megadott dátumok elmúltak és nem történt semmi, Miller kicsit eltolta az időpontot. A hűséges követők azonban továbbra is ellepték Amerika dombjait. Az utolsó dátum, október 22. – e után a milleriták leálltak. 5 évvel később az alapító meghalt, de ez után is nagy tisztelet övezte (amit egyáltalán nem értek. A mozgalom egy nevet változatott, majd több, mai is aktív egyházra esett szét. Egyik a Hetedik Nap Adventista Egyház, aminek ma Amerikában több mint 3 000 000 tagja van.
 
1881: Nos, ennél a dátumnál a könyv nem nevez meg semmit, de valószínűleg több okos tojás volt. Szóval a gizai Nagy Piramis méreteinek felhasználásával kiszámolták, hogy 1881 – ben a világ megsemmisül. Egy újramérés után 1936 – ra javították ki a dátumot. Majd ebből 1956. lett. Egyik sem jött be.
 
1914: A híres Jehova Tanúi… nem is tudom mi, tagjai tűkön ülve várják az Apokalipszist. Fogalmam sincs mi ebben a móka. Szóval nem következett be a vég, és a másik két alkalommal, 1874 és 1975 – ben sem.
 
 
1947: 1889 – ben „Amerika legnagyobb prófétája”, John Ballou Newbrought 100 % - ig biztosan ezeket jósolta 1947 – re: „minden létező kormány, vallások és az összes pénzügyi monopólium megbukik, és megszűnik létezni… Az úgynevezett keresztény vallásunk jelenlegi formája lerohanja Amerikát, letépi az amerikai zászlót és sárba fogja taposni. Európában a katasztrófa még szörnyűbb lesz… Emberek százai és ezrei fognak elpusztulni… Minden nemzet elpusztul, a föld pedig nyitva lesz mindenki számára, hogy jöjjön – menjen akarata szerint.” De természetesen nem következett be semmi.
 
1974: Két, normálisnak tűnő csillagász írt egy Jupiter – effektus című könyvet, amiben azt jósolták, hogy 1982. március 10 – n egy csillagászati együttállás miatt borzasztó hatások fogják érni a Földet. Természetesen minden más csillagász tagadta, hogy veszély fenyegetné az emberiséget. Nekik lett igazuk.
 
1977: Következzen a már korábban említett John Wroe, aki 1823 – ban vette át a Southcott – szekta vezetését. A könyv szerint a legszelídebb történész is így jellemzi: „mocskos szájú, undorító koszos kéjenc”. Ő nem kockáztatott úgy, mint előde, így az Armageddont 1977 – re jósolta. Az 1971 – ben megjelent Becstelen próféták című könyv pedig a következőket írja Wroe – ról: „Amikor a vas – és bambuszfüggöny két oldalán termonukleáris hatalmak néznek egymással farkasszemet, jó, ha emlékezünk arra – amennyire az a feljegyzésekből megítélhető –, hogy John Wroe valóban igazi próféta volt!” Nem tudom, hogy az író Wroe rajongó volt e vagy sem, de valahol igaza volt. Akkoriban tényleg kritikus volt a helyzet, és akár vége is lehetett volna a világnak. Csak hogy az emberiség okos vezetői vágták volna haza.
 
1980:Van egy nagyon régi arab legenda a világ végéről, ami szerint, ha a Szaturnusz és a Jupiter a Mérleg jegyében együttállásban lesz 9 fok 29 perc irányban, vége mindennek. A csillagászati együttállás az új naptár szerint 1980. december 31 – én éjfélkor majdnem ez majdnem megvalósult. A Jupiter helyzete 9 fok 24 perc, a Szaturnuszé 9 fok 42 perc volt. Tehát a régi számítások elég pontosak voltak. Ennek ellenére nem történt semmi.
 
 
1980 – as évek: Jeane Dixon, amerikai jósnő 1970 – ben megjósolta, hogy a 80 – as évek közepén egy üstökös csapódik a Földbe, és ennek a helyét ő pontosan tudja, de nem hozza nyilvánosságra. A XX. század elmúlt, de még mindig nem tudni azt a helyet.
 
1999. december 31.: Az ezredfordulót ki rettegve, ki izgatottan várta. Sokan a világ végét várták, sokan pedig a számítógépek összeomlását. Volt, aki a pincében rettegett, és volt, aki önfeledten mulatott, és minden egyes fillérét elherdálta. Meglepő módon semmi sem történt.
 
2003: Nos, íme, a már korábban említett önjelölt próféta, Nancy Lieder. Azt állította EGY TÉVÉ MŰSORBAN, hogy UFO – k elrabolták és azt mondták neki, hogy 2003 – ban jön el a legendás Nibiru nevű bolygó, ami elpusztítja a Földet. Hihetetlen mennyien hisznek egy zakkant csajnak! Természetesen mindenki probléma nélkül vészelte át azt az évet. Ezek után a nő rezzenéstelen arccal megvonta a vállait, és az időpontot 2012. december 21. – re másította.
 
 
Ennyi volt a meghiúsult világ vége próféciákról. Persze még számtalan fog születni a jövőben. Remélem mindenki okult ezekből, és némiképpen megkönnyebbült. Nem kell rettegni 2012. december 21. – től, mivel nem fog történni semmi. Mindent a maja naptár, állítólagos végére alapoztak, aminek valójában nincs is vége, hiszen ezek az őslakosok a folyamatos körforgásban hittek.
 
További jó böngészést az oldalon.
By Zakuro
 

 

vissza a címoldalra

E-mail:
Jelszó:
 Regisztráció
Elfelejtett jelszó
 
 
 
Tetszenek e az oldalon levő cikkek?
Eredmények
További szavazások
 
Név:
E-mail:
 
 
 
 


osihvas.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!